181 archival details

Fotografering

Text Box: Det venlige Arktis- Kobber-inuitter